Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 

W związku ze stosowanymi organizacyjnych i technicznych metod ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego jest NZOZ CENTRUM MEDYCZNE  zwany dalej: ?Administratorem?.  Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: wamed@wamed.katowice.pl  lub telefonując pod nr32:  209 90 02
  2. lub kontaktując się z przedstawicielem Administratora pod adresem e-mail: dane@wamed.katowice.pl
  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie NZOZ CENTRUM MEDYCZNE ?WAMED? S.C. . Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy
  7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: Poniżej lista miejsc objętych monitoringiem:

– Wejście główne do poradni

– Korytarzu wewnętrzny 

  1. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

* W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.