PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

Katowice, dnia 27.03.2020

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 w

NZOZ Centrum Medyczne Wamed s.c.
ul. Pogodna 2a, 40-319 Katowice
NIP 954-23-56-028 | REGON 276953476

DROGI PACJENCIE!
Prosimy o zapoznanie się z naszym protokołem przyjęć w dobie epidemii:

  1. Świadczymy pomoc na zasadach telekonferencji tj. konsultacje telefoniczne, E-recepty. Tylko przypadki pacjentów bólowych, nieciepiące zwłoki i zagrażające życiu realizowane są w gabinecie w ustalonych z góry terminach. O trybie i terminie przyjęcia decyduje lekarz. Warunkiem jest ujemny wywiad w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz brak schorzeń towarzyszących zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
  2. UWAGA: uprzejmie prosimy o załatwienie potrzeb fizjologicznych przed wizytą w klinice. Toalety dla pacjentów są dostępne TYLKO w nagłych sytuacjach.
  3. Termin wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.Przy spóźnieniu większym niż 15 minut wizyta nie będzie mogła się odbyć.
  4. Drzwi do kliniki pozostają zamknięte. Pacjent zdalnie informuje recepcję o przybyciu do kliniki. Pacjent zostaje wpuszczony do
   przedsionka/ śluzy.

  W pracy kierujemy się wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Ze względu na stan epidemiologiczny podejmujemy nadzwyczajne środki ochrony.
  Poniżej znajduję się lista środków ochronnych stosowanych przez NZOZ Centrum Medyczne Wamed:
  * Kombinezony jednoczęściowe, wodoodporne
  * Fartuchy chirurgiczne jałowe,
  * Podwójne rękawiczki,
  * Maseczki p. wirusowe w którymś z poniższych standardów: FFP2 i P2, N95, N99, FFP3, P3, N100 Lubmaseczeki w standardzie: (EN 14683) zakładane będą podwójnie
  * Ochraniacze na obuwie
  * Czepki chirurgiczne jałowe
  * Przyłbice ochronne
  * Przeprowadzamy stałą dezynfekcję powietrza przy użyciu lamp UV przepływowych oraz okresowe ozonowanie i fumigację

  Podczas umawiania na wizytę pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety drogą elektroniczną lub telefonicznie. Po przybyciu do kliniki zostanie w dwóch punktach zbadana temperatura ciała pacjenta, wypełniona ankieta musi zostać podpisana przez pacjenta w obecności pracownika kliniki. Długopisy oraz przybory niezbędne do wypełnienia ankiety są wymieniane oraz dezynfekowane po każdym pacjencie. Zabrania się korzystania z własnych materiałów piśmienniczych! Ankietę po weryfikacji przez personel należy umieścić w
  przeznaczonym do tego pojemniku na recepcji.

  1.Przy poruszaniu się po budynku obowiązuje zakaz dotykania jakichkolwiek przedmiotów, klamek etc, z wyjątkiem fotela dentystycznego.
  2.Pacjent zostaje od razu zaprowadzony do gabinetu. Gdzie oczekuje lekarz z asystą.
  3.Maseczka pacjenta zostanie zdjęta tylko i wyłącznie na czas leczenia. Wszystkie rozmowy odbywają się z maseczką na twarzy.
  4.Po zakończonej wizycie personel wskaże pacjentowi bezpośrednią drogę do wyjścia. W korytarzu, przedsionku oraz w łazience znajdują się dozowniki płynów do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystać z nich za każdym razem gdy są mijane.

  PAMIĘTAJ, jeżeli stwierdzimy u pacjenta objawy zakażenia Covid-19 jesteśmy zmuszeni zgłosić ten fakt do Sanepidu.

  1.Z uwagi na stan wyjątkowy i duże narażenie podejmujemy wszelkie środki ostrożności bazując na najnowszych wytycznych i wdrażamy
  wszystkie dostępne procedury celem poprawy bezpieczeństwa leczenia.Realizujemy tylko i wyłącznie wizyty pilne, niecierpiące zwłoki i
  zagrażające życiu. Prosimy o rozwagę i szczerość przy umawianiu się na wizytę. Konieczność przeprowadzenia pełnego wyjałowienia
  gabinetu, sprzętu i wymiany odzieży i oczyszczenia septycznego osoby lekarza i innego personelu medycznego ? po każdej wykonanej
  procedurze medycznej, czyli po każdym pacjencie generuje ogromne koszta, szczególnie przy trudnej sytuacji z dostępnością
  materiałów.

  2.Osoby chore; przejawiające objawy zarażeniem COVID-19; w trakcie kwarantanny; będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem ?
  obowiązane są wskazać te okoliczności ? pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub 161 § 2 kk) i cywilnej
  415kc (pełna wysokość szkody ? włącznie z pokryciem nieosiągniętych korzyści). W związku z przepisami normatywnymi leczenie tych osób
  może odbywać się tylko w wyznaczonych ośrodkach. Wamed nie jest takim ośrodkiem.

  3.W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszane się Pacjenta po terenie Kliniki, tak z uwagi na panującą epidemię – w
  trosce o Państwa zdrowie i zdrowie innych Pacjentów i Personelu Kliniki

  4.Osoby nie stosujące się do powyższych standardów postępowania będą natychmiastowo usuwane z Kliniki ? z przymusem bezpośrednim
  włącznie – nadto obciążane kosztami naruszenia zasad ? do pełnej wysokości szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (np.
  zawinione: oczyszczenie całości kubatury budynku kliniki, koszty odwołanych wizyt, koszty wynagrodzenia personelu Kliniki itp.).