Protezy zębów

Protetyka to uzupełnienie utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych lub mnogich braków zębowych.

Centrum Medyczne WAMED+ proponuje szeroki zakres usług protetycznych, takich jak uzupełnienie ruchome (protezy), uzupełnienie stałe (korony i mosty).

Protezy ruchome:

  • protezy akrylowe osiadające,
  • protezy szkieletowe.

Uzupełnienia protetyczne stałe:

  • korony protetyczne – metalowe licowane porcelaną lub korony pełnoceramiczne,
  • mosty stomatologiczne – mosty porcelanowe lub mosty pełnoceramiczne,
  • licówki porcelanowe.